Родной язык 2

Хертек Элаай Анай-ооловна — 2В

  Тема Часы Дата Домашнее задание
1 Созуглел-биле ажыл. (ар. 78) 1 27.01   Сзуглелди аянныг номчуур, созуглел иштинден Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состерни ушта бижиир
2 Эдертиг 1 31.01 Мергежилге 194
3 Частырыгларбилеажыл. Кылыг созу. Канчап тур деп айтырыгга харыылаттынар состер. 1 03.02 Дурумну шээжи ооренир, Мергежилге 199, 200
4 Тест хевиринин хыналда ажылы. 1 07.02 Ооренген дурумнерин катаптаар