Родная литература 9

Кара-Сал Ч. Х. — 9А

Темазы Болур хуну Онаалгалары
1  С.Б. Пюрбю –шулукчу. 26. 01. Арын 145, «Тулчуушкунче» шулуктун тема, идеязын, бижиттинген уран-чечен дылын, тургузуун сайгарар.
2 С.Б.Пюрбю «Чечек»-тыва чогаалда баштайгы шүлүглел. 01.02. Шулуглелдин 1-ги кезээн номчуур. Арын 162-де  1,2,3 дугаар айтырыгларга харыылап алыр.
3 Чечектиң чаш, элээди чораан чылдары 02.02. Чечектин портредин шээжилээр.
4 Дүрзүң-Мээрең, Мөңзүүле – тергиидекчи аңгының төлээлери 08.02. Шулуглелде маадырларнын овур-хевирлерин сайгарар.
5 Шүлүглелдиң уран-чечени. 09.02. Уран-чечен аргалараны улай сайгарар.
6  «Чечек» деп чогаалга түңнел кичээл. 15.02. Арын 194-те шулуглелдин сайгарылгазын конспектилээр.
7 ЧСК.Угаап-боданыышкынныг чогаадыг: «Ядыы араттарның эрге-чагыргага удур демиселин чөптүг деп болур бе?»    
8 Чогаадыгнын сайгарылгазы